Meer eigenaarschap bij medewerkers in de organisatie? 5 tips!

Nogal eens hoor ik dat leidinggevenden streven naar meer eigenaarschap bij medewerkers in de organisatie. Niet alleen voorkomt dit te operationeel leidinggeven, het doet ook recht aan het potentieel van de medewerkers. 5 tips die helpen het eigenaarschap te vergroten! 1e tip: accepteer dat ontwikkeling tijd kost. Het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden vraagt…