zelfsturing

Zelfsturing? Liever meer zelfverantwoordelijkheid!

Het enthousiasme voor en de ervaringen met zelfsturing zijn wisselend. Wat blijkt: veel organisaties willen vooral meer zelfverantwoordelijkheid. Jullie ook? Wat zijn ook al weer onderdelen van zelfsturing? Op Wikipedia kwam ik over zelfsturende teams het volgende tegen, waaraan ik direct praktijkervaringen koppel: Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat lijkt vooral te werken als klanten en werkzaamheden minder…