Onze werkwijze

Het verhaal van UCONSULT is vooral het verhaal van mij, Uco van Veen, als initiatiefnemer van dit bureau. Een bureau dat uit één persoon bestaat, maar zo groot kan worden als nodig is om klanten goed te kunnen helpen – door samenwerking met andere adviseurs en met trainers en coaches, elk met hun eigen expertise.

Tijdens mijn studie Bedrijfskunde in Groningen hoorde ik – weinig verrassend – dat ‘mensen’ erg belangrijk zijn voor het uiteindelijke succes van fusies, organisatieveranderingen en cultuurontwikkelingen. Wat mij echter verbaasde was hoe weinig aandacht er werd gegeven aan bijvoorbeeld de kwaliteiten, motieven en mogelijkheden van die mensen. Dat wilde ik wel graag goed begrijpen en kunnen toepassen, vandaar ook dat ik mij heb verdiept in menskunde. Dat heb ik vervolgens gecombineerd met bedrijfskunde om mijn ondersteuning completer te kunnen maken.

Al ruim 20 jaar adviseer en ondersteun ik teams en organisaties bij het vinden van antwoorden en oplossingen voor hun vragen. Al tijdens mijn eerste projecten merkte ik dat de voor die antwoorden en oplossingen benodigde kennis al in teams en organisaties te vinden is, namelijk in de mensen. Mooi en belangrijk! Met hun ervaringen, inzichten, inspiratie en ideeën zijn veel vragen te beantwoorden, obstakels op te lossen, mogelijkheden te creëren en kansen te grijpen. Daarom is het helpen zien, benutten en ontwikkelen van het potentieel van mensen – inclusief hun persoonlijke kwaliteiten – een wezenlijk onderdeel van mijn ondersteuning.

Ik krijg veel vragen van individuen, teams en organisaties over samenwerken en dan vooral het verbeteren daarvan. Wanneer ik dan doorvraag, dan is de vraag meestal niet zozeer wat er moet worden gedaan. Vaak is dat wel duidelijk. De grote vraag draait meestal om het ‘hoe’, om het vinden van de benodigde aanpak, de manier van werken. Vervolgens gaat het om het realiseren daarvan. Het vinden en realiseren van dat gewenste ‘hoe’ lukt goed wanneer het potentieel en het profiel van mensen in beeld is. Dat is dan ook (nog) een belangrijk onderdeel van mijn ondersteuning.

Naast mijn werk als adviseur squash ik graag; daarin probeer ik mij ook steeds verder te ontwikkelen. Ik heb moeten ontdekken op welke manier ik een betere squasher kan worden. Helaas heb ik van nature niet veel talent voor de technische kant van squashen; ik moet het meer van mijn snelheid hebben. Dat ‘voordeel’ probeer ik dan ook maximaal te benutten, bijvoorbeeld door een goede positionering op de baan. Voor mij een goed voorbeeld van (persoonlijke) ontwikkeling: het vinden van de manier waarop jij je kan ontwikkelen – gegeven je profiel, de kwaliteiten die daar onderdeel van uitmaken, de mogelijkheden die jij daarmee hebt en de context waarin jouw ontwikkeling zich afspeelt.

Meer weten? Contact via info@uconsult.nl of 06 53438942!