Organisatieontwikkeling


Waarom wil jouw organisatie zich ontwikkelen?

 • Jouw organisatie verliest de aansluiting op klanten en ontwikkelingen.
 • Jouw organisatie kent spanningen binnen en tussen teams.
 • Jouw organisatie is niet gelijkgericht in haar prioriteiten en processen.
 • Jouw organisatie bestaat uit verschillende delen maar is geen geheel.
 • Jouw organisatie levert niet de kwaliteit waarnaar zij streeft.
 • Jouw organisatie komt pas na veel duwen en trekken in beweging.

Wat helpen wij jouw organisatie bereiken?

 • Jouw organisatie werkt klantgericht, kijkt vooruit en kiest en handelt tijdig.
 • Jouw organisatie levert kwaliteit op inhoud en aanpak en realiseert haar doelen.
 • Jouw organisatie kent elkaars’ kwaliteiten, benut die en versterkt elkaar.
 • Jouw organisatie heeft meer werkplezier, energie en onderlinge betrokkenheid.
 • Jouw organisatie schept de voorwaarden om verder te komen.
 • Jouw organisatie kan omgaan met lastige alsook kansrijke situaties.

Hoe helpen wij jouw organisatie dat te bereiken?

 • We bespreken de situatie, ontwikkelingen, obstakels en oorzaken, oplossingen en kansen.
 • We brengen gezamenlijk het potentieel van jouw organisatie in beeld:
  • Potentieel: kwaliteiten, inzichten, inspiratie, ideeën, ervaringen.
  • We gebruiken 360° feedback, algemene en specifieke vragenlijsten, gesprek(ken).
  • We ordenen jullie kwaliteiten op aspecten grondhouding, aanleg en/of aard.
  • We vormen een compleet beeld over individuele, team, organisatiekwaliteiten.
  • We beschrijven jullie kwaliteiten in individuele, team en/of organisatieprofielen.
 • We onderzoeken samen jullie ontwikkelmogelijkheden en hoe die te benutten.
 • We ondersteunen jouw organisatie bij het realiseren van jullie ontwikkelkeuzes.
 • We ondersteunen teams bij het realiseren van hun ontwikkelkeuzes.
 • We ondersteunen individuen bij hun persoonlijke ontwikkeling.
Meer weten? Contact via info@uconsult.nl of 06 53438942!