Organisatiecultuur versterken

De cultuur in uw organisatie is voor van alles bepalend. Bijvoorbeeld hoe klanten en collega’s worden behandeld, welke ruimte er voor initiatieven wordt gevoeld en genomen, hoe afspraken worden gemaakt en nagekomen. En ook in hoeverre de organisatie mensen inspireert en enthousiasmeert. De beoogde waarden en de huidige cultuur kunnen verschillen, wat om cultuurontwikkeling kan vragen. UCONSULT helpt u de voor uw klanten en medewerkers gewenste organisatiecultuur op individueel, team- en organisatieniveau te realiseren.

Wat en hoe

Om de organisatiecultuur in uw team of organisatie te versterken, zijn bepaalde activiteiten en een bepaald proces nodig. Voorop staat dat het maatwerk moet zijn, passend bij uw vraag, uw situatie en uw mogelijkheden. Mogelijke activiteiten zijn:

 • Komen tot missie, visie en kernwaarden voor organisatie
 • Vertalen gewenste cultuur naar benodigde manier van werken
 • In beeld brengen van huidige cultuur op basis van patronen
 • Vertalen beoogde cultuur naar gewenste bijdrage teams en functies
 • Draagvlak creëren voor (realiseren van) nieuwe cultuur
 • Continu verbeteren van organisatiecultuur gewoon maken

Vragen uit de praktijk

De vragen die klanten van UCONSULT hebben over het versterken van de cultuur in hun organisatie zijn divers. Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Wij maken plannen en starten ook met de uitvoering, maar afmaken lukt onvoldoende. Hoe lossen wij dat op?
 • Wij willen heel graag een andere organisatiecultuur; wat moeten wij doen om die te kunnen bereiken?
 • Wij willen vanuit andere waarden gaan werken; kunnen jullie ons helpen om die in de praktijk te brengen?
 • Wij hebben last van allerlei patronen in de organisatie, patronen waar wij heel graag vanaf willen. Wat helpt?
 • Wij zijn heel goed in praten maar minder goed in doen; hoe kunnen wij dat veranderen?
 • Wij merken dat onze huidige cultuur niet meer goed past. Hoe komen wij erachter wat de gewenste cultuur is?

Blogs lezen?

Meer lezen over het versterken van de cultuur in uw team of organisatie kan in deze blogs:

Ontdek uw oplossing

Weten hoe de organisatiecultuur in uw team of organisatie succesvol is te versterken? Stuur dan een bericht voor een gratis kennismaking!

 

Verstuur bericht