Organisatieontwikkeling


Waarom wil jouw organisatie zich ontwikkelen?

 • Jouw organisatie verliest de aansluiting op klanten en ontwikkelingen.
 • Jouw organisatie kent spanningen binnen en tussen teams.
 • Jouw organisatie is niet gelijkgericht in haar prioriteiten en processen.
 • Jouw organisatie bestaat uit verschillende delen maar is geen geheel.
 • Jouw organisatie levert niet de kwaliteit waarnaar zij streeft.
 • Jouw organisatie komt pas na veel duwen en trekken in beweging.

Wat helpen wij jouw organisatie bereiken?

 • Jouw organisatie werkt klantgericht, kijkt vooruit en kiest en handelt tijdig.
 • Jouw organisatie levert kwaliteit op inhoud en aanpak en realiseert haar doelen.
 • Jouw organisatie kent elkaars’ kwaliteiten, benut die en versterkt elkaar.
 • Jouw organisatie heeft meer werkplezier, energie en onderlinge betrokkenheid.
 • Jouw organisatie schept de voorwaarden om verder te komen.
 • Jouw organisatie kan omgaan met lastige alsook kansrijke situaties.

Welke Aanpak Werkt daarbij voor jouw organisatie? Bijvoorbeeld deze:

 • We stellen samen vast wat (de vraag achter) de vraag is.
  • We bespreken organisatie, context, situatie, patronen en oorzaken.
  • We bespreken wensen, mogelijkheden, obstakels en oorzaken.
 • We ontdekken samen de mogelijke oplossingen de welke het beste past.
  • We combineren menskundige en bedrijfskundige inzichten.
  • We doorzien (ontwikkelingen in) klantvragen, processen en producten.
  • We benutten jullie ideeën, ervaringen, inspiratie en inzichten.
  • We geven betekenis aan team- en organisatiekwaliteiten.
   • We benutten 360° feedback, vragen, vragenlijsten en gesprekken.
   • We verdiepen kwaliteiten op Grondhouding, Aanleg en/of Aard.
   • We benoemen team- en organisatiekwaliteiten in profielen.
   • We verduidelijken jullie ontwikkelkansen.
 • We helpen jouw organisatie de gekozen oplossing uitvoeren.
  • We helpen jouw organisatie zich te positioneren en profileren.
  • We helpen jullie vanuit de gekozen uitgangspunten te werken en besluiten.
  • We helpen jullie producten, processen en inrichting aanpassen.
  • We helpen jouw teams hun rol te pakken en elkaars’ kwaliteiten te benutten.
  • We ondersteunen teams bij hun teamontwikkeling.

Kort voorbeeld uit de praktijk

Een onderneming is qua omzet en mensen behoorlijk gegroeid maar is qua organisatie niet meegegroeid. Samen kwamen wij tot de vraag om richting en inrichting te verduidelijken en in balans te brengen. Begonnen is met het verduidelijken waar de onderneming voor staat en gaat. Dat is het vertrekpunt geweest voor de organisatieopzet. Daarin zijn over allerlei onderwerpen gesprekken gevoerd, voorstellen ontwikkelt, adviezen gegeven en besluiten genomen, passend bij het profiel van de directie en de organisatie. Denk onder meer aan: markt- en klantbenadering; structuur van de onderneming en haar business units; doelen en samenstelling van teams; functieprofielen en beloning; overleggen (met beeld, oordeel en besluitvorming) en manieren van samenwerken; talentmanagement en werving en selectie; samenwerking met andere partijen en innovatie. Hierdoor ontstond duidelijkheid over de richting en inrichting van de onderneming. Mensen verbonden zich hierdoor nog meer met de organisatie en konden klantvragen nog beter beantwoorden!

Meer weten? Contact via info@uconsult.nl of 06 53438942!