Teamontwikkeling

Waarom wil jouw team zich ontwikkelen?

 • Jouw team is niet gelijkgericht in haar prioriteiten en processen.
 • Jouw team verliest energie door spanningen en/of de werksfeer.
 • Jouw team is niet klaar voor de veranderingen die komen.
 • Jouw team haalt er niet uit wat er in zit.
 • Jouw team levert niet wat anderen verwachten en nodig hebben.
 • Jouw team komt maar niet van bepaalde patronen af.

Wat helpen wij jouw team bereiken?

 • Jouw team werkt gelijkgericht en neemt haar verantwoordelijkheid.
 • Jouw team kent elkaars’ kwaliteiten, benut die en versterkt elkaar.
 • Jouw team heeft meer werkplezier, energie en onderlinge betrokkenheid.
 • Jouw team levert de benodigde bijdrage en realiseert haar doelen.
 • Jouw team schept de voorwaarden om verder te komen.
 • Jouw team kan omgaan met lastige alsook kansrijke situaties.

Hoe helpen wij jouw team dat te bereiken?

 • We bespreken de situatie, ontwikkelingen, obstakels en oorzaken, oplossingen en kansen.
 • We brengen gezamenlijk het potentieel van jouw team in beeld:
  • Potentieel: kwaliteiten, inzichten, inspiratie, ideeën, ervaringen.
  • We gebruiken 360° feedback, algemene en specifieke vragenlijsten, gesprek(ken).
  • We ordenen de kwaliteiten ordenen op aspecten grondhouding, aanleg en/of aard.
  • We vormen een compleet beeld over individuele en teamkwaliteiten.
  • We beschrijven jullie kwaliteiten in individuele en teamprofielen.
 • We onderzoeken samen jullie ontwikkelmogelijkheden en hoe die te benutten.
 • We ondersteunen jouw team bij het realiseren van hun ontwikkelkeuzes.
 • We ondersteunen individuen bij hun persoonlijke ontwikkeling.
Meer weten? Contact via info@uconsult.nl of 06 53438942!