Teamontwikkeling

Waarom wil jouw team zich ontwikkelen?

 • Jouw team is niet gelijkgericht in haar prioriteiten en processen.
 • Jouw team verliest energie door spanningen en/of de werksfeer.
 • Jouw team is niet klaar voor de veranderingen die komen.
 • Jouw team haalt er niet uit wat er in zit.
 • Jouw team levert niet wat anderen verwachten en nodig hebben.
 • Jouw team komt maar niet van bepaalde patronen af.

Wat helpen wij jouw team bereiken?

 • Jouw team werkt gelijkgericht en neemt haar verantwoordelijkheid.
 • Jouw team kent elkaars’ kwaliteiten, benut die en versterkt elkaar.
 • Jouw team heeft meer werkplezier, energie en onderlinge betrokkenheid.
 • Jouw team levert de benodigde bijdrage en realiseert haar doelen.
 • Jouw team schept de voorwaarden om verder te komen.
 • Jouw team kan omgaan met lastige alsook kansrijke situaties.

Welke Aanpak Werkt daarbij voor jouw team? Bijvoorbeeld deze:

 • We stellen samen vast wat (de vraag achter) de vraag is.
  • We bespreken team, context, situatie, patronen en ontstaan.
  • We bespreken wensen, mogelijkheden, obstakels en oorzaken.
 • We ontdekken samen de mogelijke oplossingen en welke het beste past.
  • We combineren menskundige en bedrijfskundige inzichten.
  • We doorzien (ontwikkelingen in) klantvragen, processen en producten.
  • We benutten ideeën, ervaringen, inspiratie en inzichten van het team.
  • We geven betekenis aan individuele en teamkwaliteiten.
   • We benutten 360° feedback, vragen, vragenlijsten en gesprekken.
   • We verdiepen kwaliteiten op Grondhouding, Aanleg en/of Aard.
   • We benoemen individuele en teamkwaliteiten in profielen.
   • We verduidelijken ontwikkelkansen van het team en haar leden.
 • We helpen jouw team de gekozen oplossing uitvoeren.
  • We helpen jouw team zich in de organisatie te positioneren en profileren.
  • We helpen jouw team vanuit de gekozen uitgangspunten te werken en besluiten.
  • We helpen jouw team producten, processen en inrichting aanpassen.
  • We helpen de teamleden hun rol te pakken en elkaars’ kwaliteiten te benutten.
  • We ondersteunen individuen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Kort voorbeeld uit de praktijk

Vier onderdelen in een organisatie zouden als een team moeten functioneren, maar deden dat niet. Samen kwamen wij tot twee vragen: waar komt dat door en wat is nodig om er wel een team van te maken? Deze vier onderdelen kregen niet veel richting en aandacht, onderlinge conflicten werden onvoldoende opgelost en met individuele inbreng werd weinig gedaan. Dat bleek onder andere toen wij de mensen in de onderdelen, de betrokken managers en ondersteuners spraken. Wij adviseerden om met de inzichten, inspiratie en ideeën vanuit de vier onderdelen tot oplossingen en één team te komen. Veel werk – voorbereiding, uitwerking – werd gedaan door een projectgroep bestaande uit mensen uit de vier onderdelen en een adviseur. Voor draagvlak, betrokkenheid en vertrouwen werden de voorstellen-in-wording geregeld besproken met de managers en de medewerkers van de vier onderdelen. Nadat het MT instemde met de verschillende voorstellen zijn deze door één, nieuwe leidinggevende (één van de voorstellen) samen met het team succesvol uitgevoerd!

Meer weten? Contact via info@uconsult.nl of 06 53438942!