Werken en samenwerken verbeteren

Uw organisatie heeft doelen. Het realiseren van die doelen vraagt een bepaalde manier van werken en samenwerken. Ontwikkeling daarvan kan nodig zijn, net als processen om verbetering kunnen vragen. Met als resultaat beter functioneren als individu, team en organisatie in allerlei situaties. Bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten en het uitvoeren ervan. Bij het oplossen van werkdruk, het nakomen van afspraken. In het omgaan met aannames, belangen en verwachtingen. UCONSULT helpt u die oplossingen te vinden en realiseren die het werken en samenwerken in uw organisatie verbeteren.

Wat en hoe

Om het werken en samenwerken in uw team of organisatie te verbeteren, zijn bepaalde activiteiten en een bepaald proces nodig. Voorop staat dat het maatwerk moet zijn, passend bij uw vraag, uw situatie en uw mogelijkheden. Mogelijke activiteiten zijn:

 • Ontwikkelen nieuwe opzet voor de organisatie
 • Functieprofielen vormen met daarin verwachtingen voor komende tijd
 • Beter overleggen door beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming
 • Versterken van het maken en nakomen van afspraken
 • Verdelen taken, rollen in (directie of management)team
 • Vergroten doelgerichtheid, gelijkgerichtheid en eigenaarschap

Vragen uit de praktijk

De vragen die klanten van UCONSULT hebben over het verbeteren van het werken en samenwerken in hun organisatie zijn divers. Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Wij willen graag duidelijk maken welke bijdrage wij de komende tijd van iedereen verwachten; hoe doen wij dat?
 • Wij zien dat de komende tijd ander leiderschap nodig is. Maar welk leiderschap? En hoe maken wij dat waar?
 • Wij weten wel wat wij willen bereiken, maar wat moeten wij daarvoor eigenlijk doen? En op welke manier?
 • Wij kunnen soms heel erg druk met elkaar zijn, en te weinig bezig zijn met wat er nodig is; hoe veranderen wij dat?
 • Wij merken te vaak dat de bedoelingen goed zijn, maar dat die elkaar in de praktijk eerder tegenwerken; wat helpt?
 • Wij overleggen en nemen besluiten, maar dat kost veel tijd en de uitvoering kan beter. Hoe veranderen wij dat?

Blogs lezen?

Meer lezen over het verbeteren van werken en samenwerken in uw team of organisatie kan in deze blogs:

Ontdek uw oplossing

Weten hoe het werken samenwerken in uw team of organisatie succesvol is te verbeteren? Stuur dan een bericht voor een gratis kennismaking!

 

Verstuur bericht